گابیون

گابیون و یا توری سیمی چیست؟ گابیون یک عنصر سیمی به شکل شش ضلعی یا مکعبی ساخته شده از شبکه سیمی با پیچش دوتایی یا سه گانه است که ب...

ادامه مطلب

توری مرغی

توری مرغی چیست؟ سیم مرغی یک حصار مشبک است که به طور سنتی برای محدود کردن طیور استفاده می شود. با این حال، برای یافتن موارد استفاده از ...

ادامه مطلب